Comptem amb tota l’experiència i informació oficial actualitzada necessària per respondre qualsevol pregunta o dubte de la manera més ràpida i definitiva possible:

 

Inversió estrangera


Creació de societats


Notaria


Direcció General de Trànsit


Agència Tributària


Registre de la Propietat


Tresoreria de la Seguretat Social


Registre Mercantil


Traduccions jurades

Notaria

Ja siguis particular o empresa l’equip d’Asesoría VH t’ajudarà a gestionar de manera completament personalitzada tots els tràmits notarials necessaris de manera àgil, econòmica i en el menor temps possible.

La nostra assistència en la gestió notarial inclou els següents serveis:

La gran majoria dels processos de dret de família es produeixen com a resultat de la finalització d’un matrimoni o una relació romàntica. Els advocats de dret familiar ajuden els seus clients a sol·licitar la separació o el divorci, la pensió alimentària i la custòdia dels fills, les visites i el suport. Els cònjuges casats per un temps breu poden sol·licitar una anul·lació, i poden existir drets especials entre parelles del mateix sexe. La divisió de la propietat al final d’un matrimoni també és un problema comú en els casos de dret familiar.

• Capitulacions matrimonials
• Unió de parella estable
• Conveni regulador
• Tuteles
• Patrimoni protegit del discapacitat

El dret de successions o testamentaria és el conjunt de normes i institucions que regulen la transmissió de tots els béns, drets i obligacions d’una persona com a conseqüència de la seva defunció.
Els poders notarials serveixen per aautoritzar o designar de manera formal i segura una persona perquè actuï en el nostre nom. Són molt freqüents en la pràctica diària per la seva gran utilitat tant en l’àmbit professional com personal.

• Poder general
• Poder per aplets
• Poder especial
• Poder bancari
• Poder mercantil
• Revocacions i substitucions de poder

Les actes notarials serveixen per deixar constància de fets que el notari percep pels seus sentits. L’actuació del notari ha de ser sempre imparcial, independentment de l’interès particular de la persona que requereix la seva actuació.

• Actes de presència
• Actes de reagrupamentfamiliar
• Actes de sorteig
• Actes de dipòsit
• Actes de protesta
• Actes de notificació
• Actes de requeriment
• Actes de notorietat

Les pòlisses notarials serveixen per poder exigir judicialment de forma directa el compliment del fet pactat, sense necessitat de passar per una fase probatòria prèvia. Només s’intervenen en pòlisses o documents de contingut exclusivament mercantil redactats de forma unilateral i estandarditzada per una de les parts contractants.

• Pòlisses de crèdit i préstecs
• Avaladors i contra-garanties
• Factoring, confirming
• Leasing, renting
• Pignoracions

Els testimonis o compulses notarials serveixen perapoder obtenir un duplicat d’un document original. Es tracta d’una reproducció exacta del document original que s’exhibeix davant delnotari. El notari garanteix que aquest testimoni és una fidel reproducció del document original i, per tant, té ple valor probatori.
Les legitimacions notarials de firmes serveixen per acreditar a un document concret la identitat i les dades del firmant i data de la firma. Realment la legitimació notarial d’una firma és un tipus d’actuació notarial molt senzilla, l’únic que fa el Notari és dir que una firma pertany a una persona.
El dret immobiliari és el conjunt de normes i institucions que regulen els drets i les diferents situacions quotidianes que pateixen els béns immobles i les sevescorresponents relacions jurídiques amb persones i empreses.

• Compra-vendes
• Constitució, novació, subrogació i cancel·lació d’hipoteca
• Donacions
• Permutes
• Opcions de compra
• Declaracions d’obra nova i en construcció
• Constitució, modificació i extinció de divisió horitzontal
• Agrupació, agregació i segregació de finques
• Immatriculació

Primera consulta GRATUÏTA!
Contacta amb nosaltres i atendrem la teva consulta amb total confidencialitat.

c/ Caterina Albert, 8
08907 L’Hospitalet de Llobregat
administracion@asesoriavh.com
T: 619 811 894

© 2019 Asesoría VH. Tots els drets reservats

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies